شما در حال بازدید از نسخه جدید وب سایت گروه آجین هستید. در صورت مشاهده هر گونه خطا یا اشکال، لطفا از طریق فرم تماس با ما اطلاع رسانی نمایید.

مدیریت فرآیندها

شرکت آهن آجین بر این باور است که امروزه بهره گیری از استانداردها جهت ایجاد زبان مشترک میان ارکان مختلف سازمان و ذینفعان (خصوصا کارفرمایان) به دلیل افزایش بهره وری عملکرد سازمانی امری لازم و ضروری است. در واقع پیاده­سازی نظام سیستم مدیریت یکپارچه (IMS) علاوه ‌بر ایجاد تفکر مبتنی بر ریسک و اولویت اقدامات پیشگیرانه نسبت به مدیریت دانش سازمانی و استاندارد سازی اجراي ‌صحيح عمليات و همچنین ایجاد مکانیزم هایی جهت حصول اطمينان از اجراي درست فعالیت­ها و انطباق با الزامات قانونی و الزامات کارفرمایان به مدیریت و کارکنان شرکت آهن آجین کمک می نماید.

در این راستا شركت آهن آجین از سال 1393 [HG1] همسو با ارکان جهت ساز سازمانی (چشم انداز، ماموریت و ارزش­ها) و در راستای دستیابی به توسعه پایدار اقدام به طراحی و استقرار سیستم مدیریت کیفیت (ISO 9001:2015)، سیستم مدیریت زیست محیطی (ISO 14001:2015)، سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی (ISO 45001:2018) و سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE-MS) نموده و اهداف کلان سازمانی را نیز بشرح ذیل تدوین و در نظام مدیریت استراتژیک پیاده سازی نموده است:

  • جلب رضایت کلیه ذینفعان سازمان
  • توسعه خدمات قابل ارائه
  • توانمندسازی سرمايه هاي انساني
  • ارتقاء سطح بهداشت، ایمنی  و حفظ محیط زیست

رهبران و کارکنان شرکت آهن آجین با استمرار حرکت در این مسیر و پیاده سازی و بهبود مستمر نظام سیستم مدیریت یکپارچه (IMS) خود را در جهت کسب رضایت ذینفعان، بهبود مستمر فرآیندهای درون سازمانی و ایفای نقش مسئولیت­های اجتماعی و زیست محیطی متعهد می­دانند.